Witam!

Wyróżnienie
Wyróżnienie

Jestem absolwentem kierunku Rybactwo Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w Olszynie trybu stacjonarnego. Prowadzone przez moją rodzinę gospodarstwo rybackie prosperuje od 1990r. Dotychczas gospodarstwo zajmowało się sprzedażą narybku wyhodowanego na własnych stawach oraz gospodarką rybacką na dzierżawionym jeziorze. W ramach pracy na gospodarstwach rybackich i rodzinnej działalności pracowałem przy zakładaniu oczek wodnych (tworzenie stabilnego środowiska wodnego przy wykorzystaniu odpowiednich gatunków roślin i ryb), chowie ryb (wprowadzania wydajniejszych rodzajów pasz oraz sposobów karmienia ryb). Podczas planowania, budowy, stawów, a także późniejszego zarybiania wraz z planowaniem karmienia ryb stawiamy na to, aby zbiornik wodny a także środowisko przyległe nie ulegało eutrofizacji(pogorszenie stanu czystości środowiska). Gospodarstwo rolno rybackie "Złota Rybka" znajduje się pod stałym nadzorem weterynaryjnym.

Numery weterynaryjne uprawniają nas do:

  • prowadzenia chowu i hodowli ryb słodkowodnych
  • prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na dzierżawionym jeziorze
  • prowadzenia punktu sprzedaży pasz dla ryb

Z poważaniem Włodzimierz Jerzy Siemieniuk